HOME   |   E-MAIL
Všeobecné smluvní podmínky

 

Smluvní vztah mezi poskytovatelem ubytování penzionu Eva (dále jen majitelem) a zákazníkem

Vztah mezi zákazníkem a majitelem se řídí ustanoveními občanského a obchodního zákoníku a níže uvedenými
všeobecnými podmínkami, což zákazník stvrzuje podpisem (při písemné objednávce), telefonicky či pomocí e-mailu.
Smluvní vztah vzniká po níže uvedených způsobech (písemná objednávka, telefonická objednávka, e-mail, atd.).
Zákazník odpovídá za pravdivost údajů, které uvadí v objednávce a případné změny, které nenahlásí, jdou na úkor
zákazníka.

Zákazník je povinnen před nástupem zaplatit požadovanou částku za ubytování a za jiné služby, které si předem dohodl
s majitelem. Standartní částka výše zálohy činí 50% z ubytování. Nebude-li záloha v dané době uhrazena (po dohodě
s majitelem), může majitel rezervaci zrušit.

Storno podmínky

Zákazník může zrušit svoji objednávku kdykoliv před nastoupením pobytu. Objednávku je možno zrušit pouze písemně a to výhradně osobou, která  ji podávala. V případě zrušení objednávky zákazníkem, budou účtovány pro penzion Eva následující stornopoplatky:

  • při zrušení objednávky 30 dní (cca 1 měsíc) před nástupem pobytu neúčtuje majitel žádný stornopoplatek
  • při zrušení objednávky 29 dní až 15 dní před nástupem pobytu účtuje majitel stornopoplatek ve výši 30% z ceny pobytu
  • při zrušení objednávky 14 dní až 2 dny před nástupem pobytu účtuje majitel stornopoplatek ve výši 60% z ceny pobytu
  • při zrušení objednávky 1 den před nástupem pobytu účtuje majitel stornopoplatek ve výši 100% z ceny pobytu
  • při předčasném ukončení pobytu v jeho průběhu účtuje majitel stornopoplatek ve výši 100% z ceny pobytu (nárok na vrácení peněz odpadá)

Osobní údaje zákazníka

Zákazník předkládá svůj OP nebo pas k doložení totožnosti a dále dává k dispozici telefonní číslo, e-mail aj..
Všechny tyto osobní údaje a data jsou použity jen pro vnitřní potřeby v penzionu Eva.

Zákazník je povinnen se řídit provozním řádem penzionu Eva, který je vyvěšen v penzionu Eva nebo na webových stránkách penzionu.
 


Penzion Eva
Kryštofovo Údolí 210, 460 01 Liberec 1, tel.: (+420) 603 207 863