HOME   |   E-MAIL
Řád penzionu Eva

 1. Po příjezdu do penzionu se host prokazuje platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz).
 2. Penzion zajišťuje ubytování hostům kvalitní služby odpovídající rovni penzionu.
 3. Ve zvláštních případech může penzion Eva nabídnout hostu jiné ubytování, než bylo původně sjednáno, které se však v podstatě neliší od potvrzené objednávky.
 4. Pokoj v den příjezdu je k dispozici od 14:00 hodin. Prosíme o uvolnění pokoje v den Vašeho odjezdu do 10:00 hodin.
 5. Zákaznmík, který si zarezervuje termín pobytu (email, tel.) je povinen za tento pobyt složit zálohu v požadované výši (po dohodě s majitelem).
 6. V případě, že si host přeje prodloužit svůj pobyt a jeho pokoj je již rezervován pro jiného hosta, nebídnu mu penzion jiný pokoj.
 7. Snídaně je podávána od 8:00 do 10:00 hodin. Cena snídaně není zahrnuta v ceně ubytování.
 8. Ve všech prostorách penzionu je nutno dodržovat pořádek a čistotu. Případné poškození zařízení a inventáře může být předepsáno k úhradě ubytovaným zákazníkům.
 9. Hosté v penzionu jsou žádáno, aby ve všech prostorách penzionu nekouřili, nepřemisťovali žádné zařízení a neprováděli jakékoli zásahy do elektrické sítě.
 10. Z bezpečnostních důvodů může host používat v pokoji pouze ty vlastní elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně (holící a masážní strojky, vysoušeče vlasů apod.) a osobní počítače.
 11. Při ukončení pobytu prosíme o zamknutí pokoje a odevzdání klíče majiteli.
 12. Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem.
 13. Penzion má právo požadovat od hosta platbu za ubytování předem.
 14. Stížnosti hostů na kvalitu poskytovaných služeb přijímá majitel penzionu.
 15. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu penzionu. V případě, že je poruší, má majitel penzionu právo
  od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odsoupit před uplynutím dohodnuté doby.
 16. Penzion odpovídá za škodu na odložených věcech na místech k tomu určených. Za peníze a cennosti v plné výši,
  pokud je převzal do úschovy.
 17. Restaurace je otevřena dle platné otvírací doby. Provoz kuchyně klončí hodinu před uzavřením restaurace.
 18. V případě vzniku požáru v objektu penzionu je nutné postupovat dle požárních poplachových směrnic.
 19. Při odchodu z pokoje prosíme o uzavření oken, vodovodních kohoutků, zhasnutí světel a uzamčení pokoje.
 20. Psi a jiná dobná zvířata mohou být ubytováni za předpokladu, že během pobytu nejsou na obtíž a neruší ubytované hosty.
 21. Prosíme o dodržování nočního klidu v době od 22:00 do 7:00 hodin.
 22. Majitel penzionu uvítá všechny návrhy hostů na zlepšení hotelového provozu.
   

Penzion Eva
Kryštofovo Údolí 210, 460 01 Liberec 1, tel.: (+420) 603 207 863